Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


farmaceutické potreby // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

Lekáreň DOM ZDRAVIA s.r.o.

hameln rds a.s.

SALVUS PLUS s.r.o. - Lekáreň Juh Košice

A care, s.r.o.

Sídlo:
916 24 Horná Streda , Družstevná 64 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7773070, (032) 7773071
Fax:
(032) 7773072, (032) 7773072

ANGE, s.r.o.

Sídlo:
841 03 Bratislava , Malokarpatské nám. 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 64789835

Anna Kruteková

ARTEON, s.r.o.

AVEFLOR SK, s.r.o.

BIOHEM, spol. s r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Zlatovská 2211 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6524998

DADA PHARM, s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Kupecká 7 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6425958, (037) 6425959

Energy Slovakia s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Slovenská 40 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7733357

FARMA - TRADE s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Párovská 14 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6503679

FIX - výroba zdravotníckych potrieb, s.r.o.

G.V.Pharma, a.s.

Sídlo:
920 01 Hlohovec , Štúrova 55 map_btn
telefónne čislo:
(0915) 981056, (0905) 839231

Hanus - Bylinné prípravky

Sídlo:
949 01 Nitra , Ľudovíta Okánika 2 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6524864

Hoechst - Biotika, spol. s r.o.

Sídlo:
036 80 Martin , Sklabinská 30 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4202111
Fax:
(043) 4221004, (043) 4221004

IMUNA PHARM, a.s.

Sídlo:
082 22 Šarišské Michažany , Jarková 17 map_btn
telefónne čislo:
(051) 4562111, (051) 4562340
Mobil:
(051) 4562204

INTRAVENA, s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Ku Surdoku 1/C map_btn
telefónne čislo:
(051) 7495951, (051) 7495961
Mobil:
(051) 7495962
Fax:
(051) 7495952, (051) 7495952

Jana Beňová - JASMÍN

Lekáreň DAMI

Sídlo:
949 01 Nitra , Špitálska 13 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6514472, (037) 6550375
1 2 3 »