Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


fasádne zateplovanie budov // ObchodnyRegister.com

Building Services s.r.o.

Sídlo:
958 01 Partizánske , 29 Augusta 990/1 map_btn
Mobil:
00421 911 153 486, 00421 911 153 496
Fax:
00421 38 749 03 75