Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


filtračné prvky z textílie // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

AAF International s.r.o.

ABRO s.r.o.

ADYTON SK, s.r.o.

AQUA-SENZOR s.r.o.

ARP s.r.o.

BARCA s.r.o.

CHEZAR, spol. s r.o.

doem, s.r.o.

E-CENTRUM MCA TRADE, s.r.o.

EASTCON AG SR, s.r.o.

ECODUC, a.s.

Edgar MERTENS

EKOTECHNA s.r.o.

ELMONOP, s.r.o.

EZV spol.s r.o.

Femoto s.r.o.

FESTO, spoločnosť s ručením obmedzeným

FILTER INVEST V & T GROUP, s.r.o.

FILTEX SK s.r.o.

Sídlo:
040 17 Košice 17 - Barca , Barčianska 66 map_btn
telefónne čislo:
(055) 7295744

Fintor Peter - PEMIDA

1 2 3 »