Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


fountain pens. // ObchodnyRegister.com

1 2 »

A S C spol. s r.o. .

Biella Slovakia, s.r.o.

DOBRÝ NÁKUP s.r.o.

Edita Butková Edit

Emília Mikolajová - EMMI

Ján Hladký - BRIDGE

Ján Volf

Ján Volf

Ján Volf

Ján Volf

Juraj Gregvorek - LUGO

Margita Adamíková - UNIPAP

Mária Bugátová - Detský kútik

Michal Novysedlák - NOVA - X

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Kollárova 31 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4151234
Fax:
(048) 4151235, (048) 4151235

monelli, s.r.o.

NONO, spol. s r.o.

Sídlo:
821 03 Bratislava 2 , Štefunkova 23 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43429674

office-line Boué, spol. s.r.o.

Sídlo:
841 01 Bratislava , Kudlákova 4 map_btn
telefónne čislo:
(02) 64462788
Fax:
(02) 64462790, (02) 64462790

Peter Pullmann - AUTOTECHMA PULLMANN

SaKOTA SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:
831 06 Bratislava 35 , Hybešova 17 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44880818, (02) 44871040
Mobil:
(02) 44871048

SLOVPAP Slovakia s.r.o.

1 2 »