Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


grafické návrhy // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Ing. Július Gajdár

TRIUM schody - interiéry s.r.o.

Cromwell a. s.

Ján Mikula Jano PRINT

Kysucká tlačiareň - Mgr. Milan Vakula

Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA

1996, s.r.o.

Sídlo:
821 04 Bratislava , Galvaniho 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43413255

3 b, s.r.o.

445 architekti - Ing. arch. František Lehocký

ABRAD s.r.o.

ACOM - Ing. Roman Drgoň

Sídlo:
920 01 Hlohovec , Nám.sv.Michala 3 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7300974

AD PRINT, spol. s.r.o.

Sídlo:
821 07 Bratislava 214 , Hradská 58 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45524254

ADEX, s.r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Medňanského 39 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4281063, (043) 4300335
Fax:
(043) 4300336, (043) 4300336

AGE-PUBLISHING - Martin Halás

Agentúra AGE, s.r.o.

Agentúra NEXON, s.r.o. - ateliér reklamy

akad. mal. Juraj Oravec

Akruks, spol. s r.o..

AKTINIUM s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Horná 20/73 map_btn

Aktual - Reklamné noviny Nitrianskeho kraja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »