Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


handry // ObchodnyRegister.com

Anton Kavalčík

Janegal spol.s.r.o.

LUCIA - Fančovič Vincent

Marek Gräffinger - Dimarko

NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná

Obal R.sk, spol. s r.o.

RAGO a.s.

Sídlo:
949 01 Štitáre , Pri Prameni 104/15 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6504728, (037) 6580695
Mobil:
(037) 6580697

Sassalbo SK, s.r.o.

Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , Kvašovec 1300/8 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4440570, (042) 4440572

Ľuboslav Cisárik - KAAN plus