Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


hojdačky // ObchodnyRegister.com

FEROVÝROBA - Ing. Ondrej Oros

Ihriská OLI s.r.o.

Sídlo:
941 34 Jasová , č. 230 map_btn
Mobil:
0905 841 413

Jaroslav Šedivý Fi MATEJ

Kováčstvo Lokšík

KUPAS, s.r.o.

Ladislav Farmadin

Ladislav Marko - W O F I S

MORION spol. s r.o.

Štefan Buránsky - AXL

Sídlo:
851 01 Bratislava , Hálova 1087/2 map_btn