Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


holičské služby // ObchodnyRegister.com

KADERNÍCTVO ANGELS

Zuzana Prokopovičová

Eva Elexová Eva - salón

Sídlo:
048 01 Rožňava , Šafárikova 20 map_btn
telefónne čislo:
(058) 7329747

Frisör Klier, s.r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava , DANUBIA CENTRUM Panónska cesta 16 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44441047, (02) 63814651
Mobil:
(02) 54793484, (032) 1445908

ICU - KADERNICTVO

Sídlo:
930 10 Dolný Štál , Dolný Štál 628 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5590451

Jana Cukerová - salón ÚSMEV

Sídlo:
053 42 Krompachy , Poštová 2 map_btn

Mária Ivašková KADERNICTVO

Sídlo:
036 01 Martin , Nade Hejnej 1 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4131988

Zuzana Hodáková Kaderníctvo a holičstvo

Sídlo:
911 08 Trenčín , Šafárikova 4 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6524094