Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


homokinetické kľby // ObchodnyRegister.com

RENOVA - Emil Baláž

Sídlo:
966 31 Dolná Ves , č. 101 map_btn
Poštová adresa:
967 01 Kremnica , Dolná Ves č. 101 map_btn
telefónne čislo:
00421 45 6716196
Fax:
00421 45 6716196