Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


honey. // ObchodnyRegister.com

DEČKO - Ing. Milan Dekan

Dzurilla Ignác

Sídlo:
053 02 Klčov , Klčov 121 map_btn
telefónne čislo:
(053) 4592310

František Varga

Sídlo:
932 01 Vežký Meder , Lesná 1511/71 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5530336 - hotel Thermál

Ing. Miroslav Rosinec APIMEL

MOKOVCI

Sídlo:
841 06 Bratislava 48- Záhorská Bystrica , Prídavková 5 map_btn

Výrobňa medzistienok, s.r.o.

Sídlo:
991 06 Želovce , Klementa Gottwalda 67/37 map_btn
telefónne čislo:
(047) 4893041

Záhradkárstvo s.r.o.