Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


ink cartridges. // ObchodnyRegister.com

ABEL - Computer, s.r.o.

AlfaLux spol. s r.o.

Andrej Nižnanský - PRINTMEDIA

AutoToner, s.r.o.

berolina Slovensko s.r.o.

Sídlo:
841 02 Bratislava , Saratovská 5 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43634147
Fax:
(02) 43414521, (02) 43414521

FULL SERVIS, spol. s r.o.

KARET, spol.s.r.o.

LASER servis, spol. s.r.o.

MIP TN, s.r.o.

Uni -plus, s.r.o.

Sídlo:
976 11 Priechod , Priechod č. 216 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4153904, (048) 4153905