Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


jednorazové rukavice // ObchodnyRegister.com

E S K O, spol. s r.o.

Sídlo:
900 68 Plavecký Štvrtok , č. 65 map_btn
telefónne čislo:
(034) 7793345

LUCIA - Fančovič Vincent

MLZ plus, s.r.o.

Sídlo:
951 12 Ivanka pri Nitre , Krakovská 77 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6564243
Fax:
(037) 6564163, (037) 6564163
E-mail:

Obal R.sk, spol. s r.o.

ROLF - X, s.r.o.