Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


káble s optickým vláknom // ObchodnyRegister.com

AETRON s.r.o.

Inczédy Engineering, s.r.o.

Sídlo:
943 03 Štúrovo , Továrenská 1 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7512178
Fax:
(036) 7512179, (036) 7512179

M-TEL s.r.o.

OPTOCON SLOVAKIA,spol. s.r.o.

Sídlo:
827 18 Bratislava 212 , Bajkalská 25 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43423125

SITEL s.r.o.

sudop TRADE spol. s r.o. Košice