Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


kanalizačné rúry // ObchodnyRegister.com

1 2 »

AQUAMONT spol. s r.o.

AQUATRADE Nitra, s.r.o.

Sídlo:
949 05 Nitra , Priemyselná 2 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6575075
Fax:
(037) 6575076, (037) 6575076

BÖHM PLAST, spol. s r.o.

Sídlo:
960 01 Zvolen , Lieskovská cesta 13 map_btn
telefónne čislo:
(045) 5369313

Branislav Kováčik - VDS - NOVA

Sídlo:
916 31 Nová Ves nad Váhom , č. 232 map_btn

CAMPRI, spol. s r.o.

Geberit Slovensko, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Závodského 176 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7003024 , (041) 7003023

Ing. Marta Zimanová Praktik

KG - Systém s.r.o.

Sídlo:
960 03 Zvolen , Družstevná 14 map_btn
telefónne čislo:
(045) 5401446

Le Mont Nitra, s.r.o.

META-GAS, spol. s r.o.

NITRADEX, spol. s r.o.

Pipelife Slovakia s.r.o.

PLASTIKA, a.s.

PLASTIKA, a.s., Nitra

PLASTIKA, a.s., Nitra

PLASTIKA, a.s., Nitra

PLASTIKA, a.s., Nitra

PLASTIKA, a.s., Nitra

PLASTIKA, a.s., Nitra

PLASTIKA, a.s., Nitra

1 2 »