Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


konzultačné služby týkajúce sa otázok životného prostredia // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 »

DÚHA, a.s

A - projekt

A - Z STAV, s.r.o.

A coro, a.s.

ACROS tn s.r.o.

AQUATECH, spol. s r.o.

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

Ateliér Sakt

BEL/NOVAMANN International, s.r.o.

BOMAT s.r.o.

BOREA, spol. s r.o.

BOZPO, s.r.o.

BOZPO, s.r.o.

CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.

CWT s.r.o.

D2R engineering, s.r.o.

DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.

DNConsulting, s.r.o.

EBA, s.r.o.

ECO Energy

1 2 3 4 5 6 »