Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


kosačky trávnikov // ObchodnyRegister.com

1 2 »

ADACOM, s.r.o.

Sídlo:
010 03 Žilina , Stará Hradská 52 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5643635, (041) 5001853
Fax:
(041) 5643621, (041) 5643621

B-servis

Bohumil Herel KOVO-HEREL

HAKER, spol. s r.o.

Sídlo:
917 00 Trnava , Trstínska 9 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5533500

HUSQVARNA Nitra

IBO s.r.o.

IBO s.r.o.

IBO, s.r.o.

Ing. arch. Anna Zimová - KM - TREND

Ing. Mikuláš Solár - AUTO - SOLAR

KAMMIKO OBCHOD - SLUŽBY

KINEKUS, s.r.o.

KINEKUS, s.r.o.

MALOMOTOR, spol. s r.o.

Sídlo:
821 06 Bratislava , Mramorová 1/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 45246802
Fax:
(02) 45257879, (02) 45257879

MERKUR SLOVAKIA, spol. s r.o.

Milan Lukáč - LUMIX

Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , K Váhu 770/8 map_btn
Fax:
(042) 4428474, (042) 4428474

Mountfield

Sídlo:
921 01 Piešťany , D.Tatarku 2 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7744882

NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Praktik Domáce potreby Železiarstvo

PROFI GREEN, s.r.o.

1 2 »