Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


kované brány // ObchodnyRegister.com

Dušan Košúth KOVINOX

Slavomír Paluška - AKOVA

Ján Kereš - BMP - KOV

Markov - Marko Zlatohlavý

MS KOVO, s.r.o.

DROTOV - PIECKA JÁN

Sídlo:
038 21 Mošovce , č. 346 map_btn
Mobil:
00421 905 929 289

IR SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:
940 66 Nové Zámky , Komenského 27 map_btn
telefónne čislo:
00421 35 321 17 61
Mobil:
00421 907 750 071

Milan Kimlička

Miroslav Sedláček

MISAM

REKONSTAV NITRA s.r.o.

Silvester Bódiš - BRATEC