Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


laná, povrazy, šnúry a sieťovina // ObchodnyRegister.com

CALA, s.r.o.

Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , Obrancov mieru 344/2 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4420555

COMAN, spol s.r.o.

FASTNET, spol. s r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , M.R.Štefánika 19 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7430390, (032) 7430391
Fax:
(032) 7430390, (032) 7430390

Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.

POLLY Slovakia, s.r.o.

TIMM SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:
911 04 Trenčín , Nozdrkovce 3140/37 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6401709, (032) 6401713
Fax:
(032) 6401712, (032) 6401712

TIMUS SAFETY, s.r.o.