hľadať


mapovacie služby // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 »

Alžbeta Blazseková súkromný geodet

Sídlo:
924 01 Galanta , Mierové námestie 4 map_btn
telefónne čislo:
(031) 7805058

AMICA C, s.r.o.

Sídlo:
048 01 Rožňava , Betliarska 1601 map_btn
telefónne čislo:
(058) 7327034
Fax:
(058) 7881700, (058) 7881700

AREA, spol. s r.o. geodetická spoločnosť

Sídlo:
821 02 Bratislava 2 , Sabinovská 10 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43414503, (02) 43441504

AUTO-GLOBAL,s.r.o.

Baran Jozef,Ing.

Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , Kollárova 1302/12-36 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4421697, (042) 4425255

BIT-CON

Sídlo:
040 11 Košice 11 , Trieda SNP 79 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6421258

CGS, spol. s r.o.

CZIPO - Pozemkové centrum

D. T. STUDIO, s.r.o.

D.I.M.T

Sídlo:
811 02 Bratislava , Martinengova 8 map_btn
telefónne čislo:
(02) 62803725

EQUIS spol. s.r.o.

FREYTAG - BERNDT spol. s.r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava 2 , Hrachová 4 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43335866, (02) 43421695

G E O D É Z I A Bratislava, a.s.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Piaristická 25 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6523353, (032) 6401566
Mobil:
(032) 6401567, (032) 5401552
Fax:
(032) 6523353, (032) 6523353

GEO-OPTIKA, spol. s r.o.

Sídlo:
841 05 Bratislava , Janotova 10 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54654944, (02) 59309269

Geocom - Kollár Peter

Sídlo:
906 15 Brezová pod Bradlom , Hurbanova 333 map_btn

GEODET spol. s r.o.

GEODETI - Ing.Miroslav Kováč

Geodetická kancelária

Sídlo:
020 01 Púchov , F.Urbánka 805 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4642019

Geodetická kancelária

Sídlo:
020 01 Púchov , 1.mája 898 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4631808

Geodetické služby

Sídlo:
917 01 Trnava , A.Žarnova 7 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5501733
1 2 3 4 »