Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


mäsové výrobky // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Ing. Stanislav Marcinek

Ján Varga - MÄSO ESO

Sídlo:
091 01 Stropkov , Konštantínova 1941 map_btn
Sídlo:
091 01 Stropkov , Hrnčiarska 1606/19 map_btn
MÄSOVÝROBA:
091 01 Breznica , 126 map_btn
Mobil:
0907 172 703

Jana Dlužaninová RODO

MABE TRADE s.r.o.- preprava tovaru

MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o.

Mária Vrablicová SANBIT

Naše mäso,s.r.o.

Agrobell s.r.o.

Arpád Albert Bitúnok Senec

Sídlo:
903 01 Senec , Trnavská 16 map_btn
telefónne čislo:
02 / 459 231 33
Mobil:
0903 776 682
Fax:
02 / 459 234 80

DIOS Slovakia, s.r.o.

Imrich Bujna

Sídlo:
958 01 Partizánske , Ul.1.mája 221 map_btn
telefónne čislo:
038 / 749 92 29
Mobil:
0904 642 671

Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o.

Sídlo:
909 01 Skalica , Pod kalváriou 40 map_btn
telefónne čislo:
034 / 664 43 70
Mobil:
0907 705 368

Mäso údeniny Jaroslav Tatrn

Sídlo:
017 06 Považská Bystrica , Milochov 314 map_btn
telefónne čislo:
042 / 438 41 05
Mobil:
0905 947 945

Mäso-údeniny Barthalos

Orava podielnícke poľnohospodárske družstvo

SOBČIAK, spol. s r.o.

Sídlo:
010 04 Žilina , Pod Hradiskom 1 map_btn
telefónne čislo:
041 / 723 40 92
Mobil:
0910 905 605

Spiš Market, spol. s r. o.

Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves , Šafárikovo námestie 1 map_btn
telefónne čislo:
053 4410 691
Mobil:
0911 616 857
Fax:
053 4410 691

BIT STEK s. r. o.

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo

DUKACSO TRADE, spol. s r.o.

1 2 »