Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


medical practice and related services. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

JG - MEDICOR, s.r.o.

1. Laserové dermatokozmetické centrum

Sídlo:
040 01 Košice , Cesta pod Hradovou 21 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6330807 - recepcia, (055) 6734911

ABSOLUT OPTIK spol. s.r.o.

Sídlo:
821 08 Bratislava , Dulovo námestie 12 map_btn
telefónne čislo:
(02) 55565346

AD REM, s.r.o.

Ados

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom , Kpt.Nálepku 11 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7740435

ADOS - DÔVERA

Sídlo:
949 01 Nitra , Kocežova 29 (Zubná poliklinika) map_btn
telefónne čislo:
(037) 7413207

ADOS RIA - Agentúra domácej ošetrovatežskej starostlivosti

Sídlo:
971 01 Prievidza , Pauleho 1 map_btn

AGJO h.c.

Sídlo:
040 11 Košice 11 , Gemerská 3 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6460027

ALCHEMILKA - Emília Hegedüšová

Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom , Hviezdoslavova 4 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6738413, (045) 6735768

Alterna - Centrum alternatívnej medicíny

Sídlo:
083 01 SABINOV , Námestie slobody 4 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7720703

Alternatívna medicína

Sídlo:
949 01 Nitra , Kúpežná 4 map_btn
telefónne čislo:
(035) 6595495

ALYSIA, s.r.o.

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Vežkoblahovská 23 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5571387

Ambulancia praktického lekára

Sídlo:
066 01 Humenné , Mierová 48 map_btn
telefónne čislo:
(057) 7754204

Ambulancia pre deti a dorast

Sídlo:
069 01 Snina , Vihorlatská 1412 map_btn
telefónne čislo:
(057) 7622989

Ambulancia rehabilitácie

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , ČSA 20 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4113420

AntiCa

Anton Hornáček

Sídlo:
916 01 Stará Turá , Kozmonautov č.722/55 map_btn

Ariadna Valir

Sídlo:
040 11 Košice , Petzvalova 2 map_btn
telefónne čislo:
(055) 7895006

ARNY CLUB, spol. s r. o.

Asklepios DS,s.r.o.

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Hlavná 28/7 map_btn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »