Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


monitorovacie a kontrolné skúšky // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 »

Autoopravovňa Hromádka Igor

Autoservis Pod Strážou, družstvo

B & K, s.r.o.

Sídlo:
811 06 Bratislava , Palisády 20 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54430701
Fax:
(02) 54430692, (02) 54430692

BD Bezpečnosť pri práci, ochrana pre požiarmi

BEAR Arnold Bencz

BICKEL & WOLF Bratislava s.r.o.

Car Detect, s.r.o.

Certipo, spol. s r. o.

Consulting & Control of Welding, s.r.o.

CSM s.r.o.

Czajlik Zsolt - CZS - Rival

DIPRESS, s.r.o.

Divízia BK service

DoMo-Glass, s.r.o.

EKOLINE, s.r.o.

Sídlo:
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice , Podzáhradná 90 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54415313
Fax:
(02) 54412859, (02) 54412859

ELIMONT v.o.s.

ELMI s.r.o.

Energo - CH.M. s.r.o.

ENERGO-SERVICE, s.r.o.

ENERGONET NITRA, s.r.o.

1 2 3 4 5 »