Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


montáž internetu // ObchodnyRegister.com

Róbert Gajdoš - GAJRO

Sídlo:
951 23 Lukáčovce , č. 43 map_btn
Mobil:
+421/948 830 140