Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


nákladná doprava // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 »

Bohuslav Kura

DAO - trans, s.r.o.

Dezider Dringuš

ESO STAV Jozef Bíro

GF BETON s.r.o.

JK - REZOSTAV s.r.o.

LYNODA, s.r.o.

Majka Transport s.r.o.

Marián Bošanský - MB Trade Slovakia -

R Crane s.r.o.

ROLFIN, s.r.o.

STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

TERAMETAL PLUS s.r.o.

TransPlus (Slovensko) s.r.o.

Vincent Michalina- stavebná firma

Miloš Nováčik s.r.o.

BaK TRANS s.r.o.

SAPED, s.r.o.

FARLETA, s.r.o.

K&K TRANS PLUS, s. r. o.

Sídlo:
033 01 Liptovský Mikuláš , Dovalovo 595 map_btn
Poštová adresa:
033 01 Liptovský Mikuláš , Dovalovo 595 map_btn
Sídlo:
033 01 Liptovský Mikuláš , Dovalovo 595 map_btn
telefónne čislo:
044 522 39 40
Mobil:
0915 859 676
1 2 3 4 »