Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


obchod a podnikanie // ObchodnyRegister.com

Hotelová akadémia Jána Andraščíka

Spojená škola SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava

Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou

Spojená škola s organizačnými zložkami DOš a SOU Královský Chlmec