Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


obezitologia // ObchodnyRegister.com

JAAT Style, s.r.o.

Sídlo:
040 23 Košice - Sídlisko KVP , Cottbuska 13 map_btn
telefónne čislo:
055 642 6069, 055 643 2432