hľadať


obklady-dlažby-prestavby // ObchodnyRegister.com

Alexander Pálfy

Metalflex s.r.o.

Sídlo:
974 00 Banská Bystrica , Partizánska 32 map_btn
Poštová adresa:
974 00 Banská Bystrica , Partizánska 32 map_btn
Mobil:
0908 795 759, 0903 528 970