Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


odborné poradenstvo // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

ABC trade, spol. s.r.o.

AGRIFARMI, spol. s r. o.

INSTALEM, s.r.o.

J.P.V.K. SROS, spol. s.r.o.

Lekáreň - TILIA-MI, s.r.o.

MUDr. Krehlík Milan - privátna ambulancia všeobecného lekárstva pre dospelých

VeMiBo s.r.o.

UNIPLAST, s.r.o.

MVDr. Alžbeta Kavečanská - VETCARE, s. r. o.

Gabriel Klotton

Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO

Sídlo:
966 01 Hliník nad Hronom , Železničná 74 map_btn
telefónne čislo:
045 / 673 32 30, 045 / 601 66 11
Fax:
045 / 672 32 91

KOSRO s.r.o.

Lekáreň U leva

Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota , Hlavné námestie 4 map_btn
telefónne čislo:
047 / 581 15 83

MUDr. Blanka Kišová, praktický lekár pre dospelých

MUDr. Ildiko Macenauerová zubný lekár s.r.o.

MUDr. Norbert Skalák

SAPIENTI SAT, s.r.o.

UNIPLAST MH s.r.o.

Wellness štúdio

BANCHEM,s.r.o.

1 2 3 »