Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


ohrievače teplej vody // ObchodnyRegister.com

1 2 »

ARMAT, spol. s r.o.

BELUMI PUMPY, s.r.o.

BELUMI PUMPY, s.r.o.

BELUMI PUMPY, s.r.o.

BELUMI PUMPY, s.r.o.

BELUMI PUMPY, s.r.o.

BioEkoTerm s.r.o.

Sídlo:
976 67 Závadka nad Hronom , Osloboditežov 146/32 map_btn
telefónne čislo:
(048) 6183950
Fax:
(048) 6183952, (048) 6183952

BUDERUS Vykurovacia technika, spol. s r.o.

Sídlo:
831 04 Bratislava , Vajnorská 137 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44456960, (02) 44456964

Darina Wawrzyková - DAFI SLOVAKIA

Sídlo:
022 01 Čadca , Gočárova 1508 map_btn
telefónne čislo:
(041) 4327621

ENEFTECH s.r.o.

ESON, spol. s r.o.

GaS - Liptovský Mikuláš, s.r.o.

GAS GROUP, a.s.

Sídlo:
036 08 Martin , Medňanského 16 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4286393, (048) 4161378
Fax:
(043) 4286211, (043) 4286211

HA-KL spol. s r.o.

Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji , Vajnorská 6 map_btn

HAKL s.r.o.

Ivan Kabaňa - NEKA

Kamil Škvarka KAMA

Sídlo:
027 01 Vyšný Kubín , Mjr. Archipova 180/3 map_btn
telefónne čislo:
043 586 4414
Mobil:
0911 506 053
Fax:
043 586 4414

KAMMIKO OBCHOD - SLUŽBY

MONTÁŽ DRUŽSTVO, družstvo

Monttessa Cooper v.d., družstvo

1 2 »