Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


oprava okuliarov // ObchodnyRegister.com

Estera Hatoňová KARIN OPTIK

Marta Poórová Optika - Klaudia

Sídlo:
924 01 Galanta , Clementisove Sady (Shopping City) map_btn
Optika Klaudia, OD Galaxia:
924 01 Galanta , Hlavná ulica map_btn
031 780 3300
Galanta - Poliklinika Galanta:
924 01 Galanta , NsP Sv. Lukáša Hodská 373/38 map_btn
031 783 3539
Obec:
927 01 Šaľa - Duslo , Centrum zdravotnej starostlivosti map_btn
031 775 4248
Sládkovičovo - Poliklinika:
925 51 Sládkovičovo , Ulica J. Dalloša 1354 map_btn
031 784 2500
telefónne čislo:
(031) 775 4248

OPTIKA GARANCIA s.r.o.