Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


papuče // ObchodnyRegister.com

QUALITÄT s.r.o.

DU-PO Dušan Podmajerský Výroba obuvi

Sídlo:
907 03 Myjava , Turá Lúka - Píly 632 map_btn

Ing. Zdena Mrekajová KAMI

Jozef Mjartan

Sídlo:
971 01 Prievidza , Riečna 28 map_btn
telefónne čislo:
(046) 5439109
Fax:
(046) 5439110, (046) 5439110

LUCIA - Fančovič Vincent

Milan Hasara STYLE OBCHOD SLUŽBY

monelli, s.r.o.

PAOLO SANTINI, spol. s r.o.

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom , Trenčianska 1881/20 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7716171

QUO VADIS, s.r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Kubranská 305/121 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7446631

Rozličný tovar,textil

Sídlo:
930 10 Dolný Štál , č.473 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5590207