Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


parts and accessories for vehicles and their engines. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

Autokompo, s.r.o.

AutoTop service s.r.o.

Ing. Pavol Kadlec - Agrometal

Sídlo:
965 01 Ladomerská Vieska , Priemyselná 271 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6727118, (045) 6722934
Fax:
(045) 6735250, (045) 6735250

L I O S , spol. s r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Rudohorská 30 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4164203
Fax:
(048) 4164204, (048) 4164204

Toplac SK, s.r.o.

ZONA Prešov, s.r.o.

Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o

3 X P,s.r.o.

A T SERVIS, spol. s r.o.

A-Z Lokomat, s.r.o

Sídlo:
960 01 Zvolen , Bakova jama 496 map_btn
telefónne čislo:
(045) 5323450, (045) 5331869
Fax:
(045) 5323178, (045) 5323178

A-Z Lokomat, s.r.o.

Sídlo:
960 01 Zvolen , Moyzesova 7883/39 map_btn
telefónne čislo:
(045) 5331821, (045) 5324427

A. C. L., spol. s r.o.

Sídlo:
831 04 Bratislava 3 , Bojnická 10 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44633183
Fax:
(02) 44451863, (02) 44451863

A.D.M. spol. s.r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava , Prievozská 32 map_btn
telefónne čislo:
(02) 53636951, (02) 53636952
Fax:
(02) 53636953, (02) 53636953

A.G.A.

Sídlo:
932 01 Vežký Meder , Stará 76 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5553954

A.I.- AUTOMIX

A.M. PLUS, s.r.o.

Sídlo:
038 41 Košťany nad Turcom , Športová 323 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4304957
Fax:
(043) 4388448, (043) 4388448

A.R.S. spol. s r.o.

A.R.S. spol. s r.o.

A.R.S. spol.s r.o.

A.R.S. spol.s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »