Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


pestovanie poľnohospodárskych plodín // ObchodnyRegister.com

AGREF, spol. s r.o.

Erika Benyüsová

Ildikó Radványiová

Ing. Norbert Fassinger - NOFA

Podielnicke družstvo DUNAJ

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KLAS

Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE

Poľnohospodárske družstvo Bošáca

Poľnohospodárske družstvo Kolárovo

Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec

Poľnohospodárske družstvo Zeleneč

Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov

Sídlo:
094 33 Vyšný Žipov , č. 289 map_btn
telefónne čislo:
057 449 1122, 057 449 1110, 057 449 1122