Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


plyn - inštalácia, rozvod // ObchodnyRegister.com

Štefan Házy - A JE TO!

Sídlo:
050 01 Revúca , Hviezdoslavova 65/4 map_btn
telefónne čislo:
00421 58 442 62 63
Mobil:
00421 905 420 105