Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


pneumatiky pre motocykle // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 »

A.R.S. spol. s r.o.

A.R.S. spol. s r.o.

A.R.S. spol.s r.o.

A.R.S. spol.s.r.o.

A.R.S. spol.s.r.o.

A.R.S. spol.s.r.o.

Agáta Nohajová - MOTO - PREDAJ

AGROLAND Ing. Ladislav Szeles

AKV MOTO, s.r.o.

ALFA TYRE,s.r.o.

ANON Anna Ondrusová

Anton Grigež AG

Anton Laurenčík AL

Anton Marciňa - Auto - market

AUTO CITY Vrbové, s.r.o.

AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o.

Autoklinika

AUTOLUX spol. s r. o.

AUTOPLUS Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
821 09 Bratislava , Liptovská 2/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 53636164, (02) 53636165

AUTOPNEU, spol. s r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 »