Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


pohrebné služby // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 »

POHREBNÍCTVO - Azíz a syn, spol. s r.o.

Pohrebníctvo Nezábudka

FUNERAL &, spol. s r.o.

MIKO - RK, s. r. o.

Ján Molnár KREMATÓRIUM A POHREBNÍCTVO

Anton Dado - Pohrebné služby

Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , Pod kaštielom 626 map_btn
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , Centrum II 91/47 map_btn
telefónne čislo:
042 442 19 49
Mobil:
0902 712 025

Božena Ramšáková - pohrebné služby

Sídlo:
023 14 Skalité , 645 map_btn
Poštová adresa:
023 14 Skalité , 645 map_btn
Sídlo:
023 14 Skalité , 645 map_btn
telefónne čislo:
0907 137 497
Mobil:
0911 356 989

Anton Kaščák

Sídlo:
053 41 Krompachy , Banícka štvrť 22 map_btn
Poštová adresa:
053 41 Krompachy , Hlavná 961/37 map_btn
Sídlo:
053 41 Krompachy , Hlavná 961/37 map_btn
telefónne čislo:
053/ 445 15 23

PAX, s.r.o.

Alžbeta Polgárová - pohrebné služby - POLGÁR s.r.o.

Dezider Demeter

Edita Gazsíková - HÁDES

Ekover, s.r.o.

Sídlo:
053 42 Krompachy , Mauerova 51 map_btn
telefónne čislo:
053/447 25 34, 053/447 23 90
Mobil:
0918/046 957

Funeko - Enviro, s.r.o.

KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o.

Pohrebná služba Gelnica - Správa domov Gelnica, s.r.o.

Pohrebné a cintorínske služby mesta Liptovský Mikuláš

Pohrebníctvo KERBEROS, spol. s r. o.

Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Technické služby mesta Hnúšťa - pohrebníctvo

1 2 3 4 5 6 7 »