Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


pojazdné lešenie // ObchodnyRegister.com

LAVEL SK s.r.o.

Sídlo:
821 07 Bratislava , Slovnaftská 104 map_btn
Poštová adresa:
821 07 Bratislava , Slovnaftská 104 map_btn
Sídlo:
821 07 Bratislava , Slovnaftská 104 map_btn
Mobil:
0911 239 483

MAČO - REAL, s.r.o.