Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


pomocné služby pre suchozemskú dopravu // ObchodnyRegister.com

ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.

ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.

Autopožičovňa Roan

Matúš Gallo PROVEKA

Sídlo:
990 01 Vežký Krtíš , B. Nemcovej 953/25 map_btn

METRANS / Danubia /, a.s.

Pavol Kerkeš - Autodoprava

RAIL CARGO SLOVAKIA a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s.

ST trade a.s.

TRUCK CARGO SLOVAKIA s.r.o.