Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred nebezpečím // ObchodnyRegister.com

Slovakia Security®, s.r.o.

4 G s.r.o.

BOZPO, s.r.o.

BOZPO, s.r.o.

CBS - BOS s.r.o.

Sídlo:
984 01 Lučenec , Petöfiho 35 map_btn
Fax:
cbsbos@stonline.sk, cbsbos@stonline.sk

DIANA plus, spol. s.r.o.

DNConsulting, s.r.o.

Elšpec H.L., s.r.o.

GRV service, spol. s r.o.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

KELCOM international,spol. s r.o.

Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o.

SBS DYNASTY, a.s.

Sídlo:
821 05 Bratislava , Hraničná 18 map_btn
telefónne čislo:
(02) 53417708, (02) 53417709
Fax:
(02) 53417710, (02) 53417710

SBS OK-5 Plus s.r.o.

solit project sk, s.r.o.

Združenie výrobcov hasiacich prístrojov v SR

Sídlo:
831 04 Bratislava , Vajnorská 136 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44637671, (02) 44637672
Fax:
(02) 44637673, (02) 44637673