Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


poradenstvo // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

AVANTI Otto Molnár s.r.o.

Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.

e4 spol. s. r.o.

GEOVRTY, s. r. o.

Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn

Juraj Jamrich - Zubná technika

KIPP, s.r.o.

Levamen, s.r.o. - MUDr. Iveta Mikulášová

Marian Pospíšil B&P Nábytok

MP-installation s. r. o.

MUDr. Eva Gajanová, stomatológ

MUDr. Gabriela Horáčková

Pavol Kušnír

Plechové strechy, s.r.o.

Silvia Duchnitzká, STUDIO EXCLUSIVE

Slovakia Security®, s.r.o.

SLOVAKIA TAP, s.r.o.

STRECHY DOBRÍK, s. r. o.

Tomáš Briatka EL-FIN

VB Elektro s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »