Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


predaj technických plynov // ObchodnyRegister.com

ALU-FLEX, s.r.o.

LIVONEC SK, s.r.o.

Sídlo:
821 04 Bratislava 1 , Ivanská cesta 15731/19 map_btn
Poštová adresa:
821 04 Bratislava 1 , Ivanská cesta 15731/19 map_btn
Sídlo:
821 04 Bratislava 1 , Ivanská cesta 15731/19 map_btn
telefónne čislo:
02 / 43 33 68 38
Mobil:
0908 989 732, 0907 992 402

KOVOZBER, s.r.o.

Roman Gajdoš

AGROFINAL, spol.s r.o.