Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


prenájom stavebných strojov // ObchodnyRegister.com

Miloš Kaprál - ZEMNÉ PRÁCE AUTODOPRAVA - BORKAP

DOKARO výrobné družstvo

GEOPROJEKT - TRENČÍN, s.r.o.

MONTIS BAU s.r.o.

MATACO - Junior, s.r.o.

Sídlo:
945 01 Komárno , Ul. roľníckej školy 4600 map_btn
Mobil:
0910 929 603

PEVA s.r.o.