Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


priemyselné podlahy // ObchodnyRegister.com

APLIK - PODLAHY, s. r. o.

Branislav Bies

Roman Lagín LAGRO

BRATEKO

Densit SK, s.r.o.

REAL FLOOR, spol. s r.o.

Schomburg Slovensko, s.r.o.

BOPE, s.r.o.

Sídlo:
053 02 Domaňovce , č. 303 map_btn
telefónne čislo:
053 449 2033
Mobil:
0911 570 020

EPO PLAST, s.r.o.

MK CAR, s.r.o.

STAVEKO-TATRY, spol. s r.o.

ZENIT SK, spol. s r.o.