Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


profily // ObchodnyRegister.com

1 2 »

ZTS Strojárne, s.r.o.

Sídlo:
029 01 Námestovo , Kliňanská 564 map_btn
telefónne čislo:
043 / 552 26 14, 043 / 552 26 51
Fax:
043 / 552 26 79

CELOX spol. s r.o.

Euro Profil System EPS, s.r.o.

KOVOBEL, a.s.

KOVOMARKET Ing. Ján Borbély

Sídlo:
951 73 Jelenec , č. 618 map_btn
telefónne čislo:
037 / 631 34 04
Mobil:
0903 725 275

KOVOSTROJ a.s. Dobšiná

DiMENSY, spol. s r.o.

Sídlo:
821 08 Bratislava , Ružová dolina 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 50221199, (02) 54415631

Farmet, s. r. o.

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Robotnícka 288 map_btn
telefónne čislo:
042 / 432 69 37
Mobil:
0907 700 761

Hettich SR s.r.o.

KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Štúrova 72 (areál Top Stroj) map_btn
telefónne čislo:
(037) 6517114
Fax:
(037) 6517115, (037) 6517115

KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o.

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Kračanská cesta č:40 (areál OSP) map_btn
telefónne čislo:
(031) 5511535
Fax:
(031) 5511535, (031) 5511535

KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o.

KOVINTRADE s.r.o.

MERCOR, s.r.o.

Metal Servis Centrum, spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:
044 57 Haniska , Bočiar, Priemyselná zóna map_btn
telefónne čislo:
(055) 6233721, (055) 7204700
Fax:
(055) 7204710, (055) 7204710

MS Metal, s.r.o.

MULTI L.M. spol. s r.o.

mz trade, s.r.o.

PRK, s.r.o. Košice

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Masarykova 8 map_btn
Fax:
(055) 6253404, (055) 6253404
E-mail:

PROFITUBE spol. s r.o.

Sídlo:
040 12 Košice 12 , Jazerná 3 map_btn
telefónne čislo:
(055) 7860611, (055) 7860612
Fax:
(055) 7860624, (055) 7860624
1 2 »