Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


projektová a ing. činnosť // ObchodnyRegister.com

Ing. Jozef Šoltýs - Projektant

Sídlo:
086 33 Zborov , Šarišská 249/9 map_btn
telefónne čislo:
00421 544 723 436
Mobil:
00421 944 177 432