Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


realizácia stavieb // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

BMN Nitra s.r.o.

František Kelemen

PASEO Development, družstvo

Pavol Augustín - murárske práce

MM develop. s. r. o.

ProRea Partners, s. r. o.

M - STAV DS, s. r. o.

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Hlavná 5930/78 map_btn
telefónne čislo:
031 / 552 01 33
Mobil:
0905 602 835
Fax:
031 / 552 01 33

PRO-HAKO, s.r.o.

AGROSTAV, stavebno-obchodné družstvo Poprad

Blaško Group, s.r.o.

BUPE s.r.o.

CESTY SK s.r.o.

Emília Šutková ELSE STYL

IB mont, s.r.o.

Ing. Silvia Tariová - ArchaCont

JUPEX - stav, s.r.o.

K-INEX, s. r. o.

M + M PREFA s.r.o.

MBM-GROUP, a.s.

PRP, s.r.o.

1 2 3 »