Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


recreational, cultural and sporting services. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

A.N.E.S., a.s.

Sídlo:
935 87 Santovka , Maďarovská 4 map_btn
telefónne čislo:
(036) 6399148, (036) 6330705
Mobil:
(037) 6330706
Fax:
(037) 6330707, (037) 6330707

ABZ Dielo

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Námestie SNP 14 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4125722

ACTION LAND, s.r.o.

ACTIVE STUDIO - Ivanovičová Michaela

Admiral Club - Casino

Sídlo:
018 51 Nová Dubnica , Mierové námestie 16 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4433814

AEROKLUB Prešov

Sídlo:
080 01 Prešov , Vranovská 72 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7764168

AGENCY J.H. - Ján Hrčka

Sídlo:
917 00 Trnava , Beethovenova 3 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5332730

Agentúra AURA, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Námestie Ľ. Štúra 1 map_btn

AGENTÚRA CINDERELLA - Michaela Císarová

Agentúra GES spol. s r.o.

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Laca Novomeského 13 map_btn
telefónne čislo:
(055) 7299211-13
Fax:
(055) 6231349, (055) 6231349
E-mail:

Agentúra MMI, s.r.o.

Sídlo:
921 01 Piešťany , Mateja Béla 18 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7773057
Fax:
(032) 7773058, (032) 7773058

Agentúra NOVART

Sídlo:
040 01 Košice , Wuppertálska 2 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6320902

Agentúra osobnej asistencie

Sídlo:
040 01 Košice , Tahanovské riadky 23 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6324941, (055) 6332517

Agentúra SKARK - Roman Krajčír

AGRONOVAZ, a.s.

Agropenzión

Agropenzión Adam***

AIKIDO klub Prievidza

Sídlo:
971 01 Prievidza , Športová hala map_btn
telefónne čislo:
(046) 5488695

Akvaristika

Akvaristika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »