hľadať


recyklácia plastov // ObchodnyRegister.com

DOMITRI, spol. s r.o.

Sídlo:
049 12 Gemerská Hôrka , č. 421 map_btn
telefónne čislo:
(058) 7881330, (058) 7881156
Mobil:
(058) 7882880, (058) 7881331
Fax:
(058) 7921137,-38