Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


reklamné a marketingové služby // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

MOLDE s.r.o.

DESIGN PRINT, s.r.o.

Sídlo:
811 04 Bratislava 1 , Železničiarska 13 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52499577, (02) 52499575

GERIN DRUCK, s.r.o.

Sídlo:
831 01 Bratislava 37 , Stromová 13 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54653081, (02) 54653082
Mobil:
(02) 54653082
Fax:
(02) 54491400, (02) 54491400

LOWE GGK, s.r.o.

Sídlo:
811 04 Bratislava , Havlíčkova 12 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59207611

MP spol. s r. o.

Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji , Bernolákovská 65 map_btn
telefónne čislo:
(02) 5943612, (02) 5943252

1996, s.r.o.

Sídlo:
821 04 Bratislava , Galvaniho 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43413255

2 U, spol. s r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava 26 , Prievozská 38 map_btn

2X15=18,s.r.o.-ART & Design Reklama

Sídlo:
851 10 Bratislava 5 , Záhumenná 318 map_btn
telefónne čislo:
(02) 62850774
Fax:
(02) 62850732, (02) 62850732

3 Media, spol. s.r.o.

Sídlo:
811 03 Bratislava 1 , Župné námestie 7 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54431811

3Dproduction s. r. o.

3i - ADVERTISING AGENCY

Sídlo:
040 11 Košice , Pražská 4/514 map_btn

A grafik spol. s.r.o.

Sídlo:
974 03 Banská Bystrica , Zvolenská cesta 14 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4164325, (048) 4164326
Fax:
(048) 4164327, (048) 4164327

A SMS, s.r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava , Šulekova 70 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54410393

A Študio

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Baštová 9 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6222886, (055) 6222919
Mobil:
(055) 6224460

A – communication, spol. s.r.o.

A-21,reklamná agentúra,s.r.o.

A. S. A. - PRINT, spol. s r.o.

Sídlo:
911 00 Trenčín , Električná 37 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6520216, (032) 6524343
Fax:
(032) 6529300, (032) 6529300

A3UM v.o.s.

Sídlo:
040 11 Košice 11 , Slobody 13 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6429580
Fax:
(055) 6420497, (055) 6420497

AAA NETINGS, a.s.

Sídlo:
040 01 Košice , Masarykova 2 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6338068

AB-KEPS, s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »