Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


repair and maintenance services of cars. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

AUTO - TOP spol. s r.o.

AUTO - VMV, s.r.o.

Autoservis - Gaco

Sídlo:
010 01 Žilina , Kamenná 3 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7635177, (041) 7003858

AutoTop service s.r.o.

Fülöp Zoltán METALUNIVERSAL

Jaroslav Koška "MOTAZ"

SECO AUTOTRANS s.r.o.

Sídlo:
038 41 Košťany nad Turcom , map_btn
telefónne čislo:
(043) 4388512, (430) 4388420
Mobil:
(043) 4211241, (043) 4211221
Fax:
(043) 4388419, (043) 4388419

Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť

ZONA Prešov, s.r.o.

Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o

A & V autoservis

Sídlo:
945 01 Komárno , Vežký rad map_btn
telefónne čislo:
(035) 7704331

A B M O N T - Vladimír Čambál

A R A V E R a. s.

Sídlo:
949 01 Nitra , Topolčianska 2/A map_btn
telefónne čislo:
(037) 6560111
Fax:
(037) 6560110, (037) 6560110

A T SERVIS, spol. s r.o.

A-MOBIL s.r.o.

Sídlo:
077 01 Krážovský Chlmec , Pribenícka cesta 945/6 map_btn
telefónne čislo:
(056) 6323757

A.D.M. spol. s.r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava , Prievozská 32 map_btn
telefónne čislo:
(02) 53636951, (02) 53636952
Fax:
(02) 53636953, (02) 53636953

A.G.A.

Sídlo:
932 01 Vežký Meder , Stará 76 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5553954

A.M. PLUS, s.r.o.

Sídlo:
038 41 Košťany nad Turcom , Športová 323 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4304957
Fax:
(043) 4388448, (043) 4388448

A.R.S. spol.s r.o.

AB AUTO, spol. s r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »